Mums svarbi tavo nuomonė

Įvertink žemiau pateiktus aspektus skalėje nuo 1 iki 5 balų. (1 – „labai blogai”, 5 – „puikiai”).

Labai blogai

Labai gerai

Įvertink žemiau pateiktus aspektus skalėje nuo 1 iki 10 balų. (1 – „mažai tikėtina”, 10 – „labai tikėtina”).

Mažai tikėtina

Labai tikėtina

Labai blogai

Labai gerai

Labai blogai

Labai gerai

Labai blogai

Labai gerai

Labai blogai

Labai gerai

Labai blogai

Labai gerai

Labai blogai

Labai gerai

(sklandžiai – 5, praėjimo kontrolė neveikia -1)

Labai blogai

Labai gerai

0/250