Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės lemongym.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, mobiliosios programėlės Lemon Gym, kurią galima atsisiųsti iš „iTunes“ ir „Google Play“ (toliau - Programėlė) naudotojai, Gym LT, UAB (toliau – Lemon Gym) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Lemon Gym socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Lemon Gym rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Lemon Gym renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Lemon Gym atrankose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, parsisiunčia Programėlę, įsigyja paslaugą, apsilanko Lemon Gym socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Lemon Gym tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos Lemon Gym, apsilanko Lemon Gym renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis Programėle, naudotis bet kuria iš Lemon Gym teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos Lemon Gym, atlikti aktyvius veiksmus Lemon Gym socialinių tinklų paskyrose.

2. Apie Lemon Gym

Gym LT, UAB, juridinio asmens kodas 303472404, buveinė adresu Kareivių g. 14, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas privatumas@lemongym.lt; tel. Nr. +37068533644. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Rita Kanapienytė.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Lemon Gym apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Lemon Gym renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Lemon Gym nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Lemon Gym susipažįsta Klientui susisiekus su Lemon Gym socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Lemon Gym socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4.  Kaip Lemon Gym renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Lemon Gym yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi Lemon Gym paslaugomis ar įsigyja Lemon Gym platinamų prekių;
 • asmenis, kurie sutinka gauti Lemon Gym rinkodaros medžiagą;
 • su Lemon Gym susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • asmenis, kurie naudojasi Programėle;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Lemon Gym per Lemon Gym paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja Lemon Gym renginiuose;
 • kandidatus į darbo vietą.

5. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas 

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo terminas Duomenų tvarkymo pagrindas
Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida).

Tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. paštas, telefono numeris.

Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.

Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos.
Sutarties vykdymas.
Sveikatos pažyma, įskaitant ir vaikų (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti). Kliento narystės galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo. Vienkartinio apsilankymo atveju – viena diena po apsilankymo. Sutikimas.
Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle. Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, telefono numeris. Narystės galiojimo laikotarpis. Sutikimas.
Klientų identifikavimo, patenkant į Lemon Gym sporto klubus tikslas Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, asmens tapatybės dokumentas (tik parodomas, jei asmuo nesutiko būti identifikuojamas kitu būdu). Narystės galiojimo laikotarpis. Sutarties vykdymas.
Kliento (sulaukusio 18 m.) piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys, asmens nuotrauka (jei piršto atspaudo modelis nepateikiamas). Sutikimas.

6. Tiesioginė rinkodara 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Lemon Gym siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Lemon Gym paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Lemon Gym sporto klubų naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Lemon Gym tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (neprivalomi duomenys, juos galite pateikti pasirinktinai).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Lemon Gym tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu privatumas@lemongym.lt.

Jei Jums yra 16 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 16 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiųsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Lemon Gym 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys yra perduodami šioms bendrai įmonių grupei priklausančioms įmonėms:

Įmonės pavadinimas Duomenys Pagrindas Kiek laiko saugomi duomenys Duomenų apsaugos pareigūnas ir jo kontaktai

UAB „Impuls LTU“

Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris Sutikimas 1 metai nuo sutikimo gavimo

Justina Keraitytė-Steponavičienė.

Mob. +37052357155

 

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „LinkedIn“, kad Jums būtų rodoma Lemon Gym reklama.

7. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Lemon Gym. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, lankomą Lemon Gym sporto klubą, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

8. Interneto svetainių lankytojai

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Lemon Gym pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti el. paštu: privatumas@lemongym.lt.

8.1. Slapukai 

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Lemon Gym užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia Lemon Gym atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Lemon Gym pagerinti Interneto svetainės veikimą ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

 • Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Lemon Gym galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

8.2. Trečiųjų šalių paslaugos 

 • Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje Lemon Gym vardu ir teisėtais interesais naudojasi trečiosios šalies programine įranga „Google Analytics“ ir renka informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine, pavyzdžiui, fiksuoja Klientų veiksmus Interneto svetainėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją Lemon Gym galėtų pagerinti. Lemon Gym nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.
 • Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

9. Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

10. Dalyvavimas Lemon Gym renginiuose 

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie Lemon Gym renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Lemon Gym socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Lemon Gym neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

11. Dalyvavimas atrankose 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

12. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. paštu privatumas@lemongym.lt, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

13. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus joms taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

14. Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

15. Jūsų teisės 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: privatumas@lemongym.lt.

Lemon Gym nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Lemon Gym atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

15.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

15.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: privatumas@lemongym.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

15.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

15.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

16. Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu privatumas@lemongym.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17.  Atsakomybė 

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar el. paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

18. Privatumo politikos pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės ir (ar) Programėlės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018.05.23.